Boken för tävlande


Här hittar du all information om regler för tävlingar inom SDL.
Allt som rör klasser, åldersindelningar, kläder , hur långtid man dansar m.m

Ålderklasser

Brons-Star i kategori solo, duo och par

Minikids:         upp till 7 år
Barn 1:             8-9 år
Barn 2:             10-11 år
Junior 1:           12 år
Junior 2:           13 år
Junior 3:           14 år
Junior 4:           15 år
Ungdom:         16-17 år
Vuxen:              18 år och över
Vuxen 2:          30 år och över (valfritt om man vill dansa Vuxen eller                                      Vuxen 2 om du är över 30 år)

Superstar-Champion

Barn                  upp till 11år
Junior               11år – 15år
Vuxen:              16år och över

Prick system

För att avancera till högre klass krävs att den licensierade dansaren/paret/gruppen samlar prickar. Prickar utdelas på Regions- och Rikstävlingar till de som placerar sig enligt nedanstående tabell. En dansare som placeras på delad plats, till exempel. 6/10 har placerat sig på en 6:e plats.
Minst antal Prick par/dansare utdelas till:

3 plac 1
6 plac 1
9 plac 1-2
12 plac 1-3
15 plac 1-4
18 plac 1-5
21 plac 1-6
27 plac 1-7
33 plac 1-8
39 plac 1-9
45 plac 1-10
51 plac 1-11
57 plac 1-12
63 plac 1-13
69 plac 1-14
75 plac 1-15