Nytt tävlingssystem 2018

 

Baders – Baders Academy of Dance tävlar i Swedish Dance League!

Till 2018 har vi ändrat om tävlingssystemet, hela Sverige tävlar mot varann på alla tävlingar. Så regions tävlingarna är borta. Uppdelningen är följande: 

Rising Star-tävlingar
Bronsklass får en egen tävling. Denna heter Rising Star.
Det kommer att bli tre Rising Star-tävlingar per termin.
Det kommer att vara tävling på två olika orter i Sverige på samma dag.
Vi på Baders Academy of Dance tillhör region mitt. 

På en Rising Star tävlar följande bronsklasser:
·       Disco, 
·       Disco Freestyle
·       Hiphop, 
·       Ballroom 
·       Artistic Ballroom 

Challenger-tävlingar
Nivån av tävlingar ”över” Rising Star heter Challenger. Här hittar vi mer rutinerade Disco- och Hiphop-dansare tillsammans med någon av disciplinerna Konstnärlig dans, Ballroom/Artistic Ballroom eller Engelsk Freestyle/Slow.
Det finns fyra varianter av Challengertävlingar

Challenger Disco & Ballroom 
·       Disco: silver och guldklass
·       Disco grupp: brons och silver
·       Disco Freestyle: silver 
·       Ballroom/Art Ballroom – alla klasser

Challenger Disco & Konstnärligt
·       Disco: silver och guldklass
·       Disco grupp: brons och silver
·       Disco Freestyle: silver 
·       Konstnärlig dans – alla klasser 

Dessa två arrangeras samma dag fast i olika städer två gånger per termin. 

Challenger Hiphop & Engelsk Freestyle och Slow
·       Hip hop: silver och guld 
·       Hip hop grupp: brons 
·       Engelsk Freestyle och Slow – alla klasser

Denna arrangeras 2 gånger per termin.

Challenger Disco & Engelsk Freestyle och Hiphop
·       Disco: silver och guldklass
·       Disco grupp: brons och silver
·       Disco Freestyle: silver 
·       Hip hop: silver och guld 
·       Hip hop grupp: brons 

Denna arrangeras en gång per termin.

Masterstävlingar
På Masterstävlingar hittar du antingen Disco/Disco Freestyle  eller 
Hiphop/Battle/Electric Boogie i klasserna star, superstar och champion. 
Det arrangeras tre tävlingar per termin. Vid ett eller flera tillfällen kommer 
Masterstävlingar att innehålla båda disciplinerna och då  blir arrangemanget två dagar.

Svenska Mästerskap i dans
Svenska Mästerskap kommer hållas i alla discipliner/grenar/klasser gemensamt! 
SM kommer vara en gång per år och då under fyra dagar under Kristi Himmelsfärd. 
Det är ännu inte bestämt var det kommer att gå 2018, men vi återkommer mer info när det är klart.

Åldersklasser