Reglemente

Boken för tävlande


Här hittar du all information om regler för tävlingar inom SDL.
Allt som rör klasser, åldersindelningar, kläder , hur långtid man dansar m.m

Nya åldersindelningen 2020

Poängsystem

För att avancera till högre klass krävs att den licensierade dansaren/paret/gruppen samlar poäng. poäng utdelas på Regions- och Rikstävlingar till de som placerar sig enligt nedanstående tabell. En dansare som placeras på delad plats, till exempel. 6/10 har placerat sig på en 6:e plats.
Minst antal Prick par/dansare utdelas till:

Nytt tävlingssystem 2018

 

Baders – Baders Academy of Dance tävlar i Swedish Dance League!

Till 2018 har vi ändrat om tävlingssystemet, hela Sverige tävlar mot varann på alla tävlingar. Så regions tävlingarna är borta. Uppdelningen är följande: 

Rising Star-tävlingar
Brons-Guld tävlar på denna tävling.
Det kommer att bli två Rising Star-tävlingar per termin.
Det kommer att vara tävling på fyra olika orter i Sverige på samma dag.
Vi på Baders Academy of Dance tillhör liga 3. 

På en Rising Star tävlar följande bronsklasser:
·       Disco, 
·       Disco Freestyle
·       Hiphop, 
·       Ballroom 
·       Artistic Ballroom 

Challenger Pardans & Artistic Ballroom 

·       Ballroom/Art Ballroom – alla klasser

Challenger Konstnärligt
·       Konstnärlig dans – alla klasser 

Challenger Engelsk Freestyle och Slow
·       Engelsk Freestyle och Slow – alla klasser

Denna arrangeras 2 gånger per termin.

Masterstävlingar
På Masterstävlingar hittar du antingen Disco/Disco Freestyle  eller 
Hiphop/Battle/Electric Boogie i klasserna star, superstar och champion. 
Det arrangeras tre tävlingar per termin. Vid ett eller flera tillfällen kommer 
Masterstävlingar att innehålla båda disciplinerna och då  blir arrangemanget två dagar.

Svenska Mästerskap i dans
Svenska Mästerskap kommer hållas i alla discipliner/grenar/klasser gemensamt! 
SM kommer vara en gång per år och då under fyra dagar under Kristi Himmelsfärd. 
Det är ännu inte bestämt var det kommer att gå 2018, men vi återkommer mer info när det är klart.